Aktuality pro rodiče

ÚTERÝ 1. 9. 2020 – 1 hodina do 8.20 hodin (dítě vyzvednout ve třídě nebo půjde do ŠD) – zápis do školní družiny a školní jídelny.
CO DOSTANU NA ZAČÁTKU 1. TŘÍDY:
balíček zdarma:
– desky na sešity A3
– pastelky – trojhranné – 12 kusů
– Tornádo Blue
– lepidlo – tyčinka
– štětec kulatý č.6
– štětec plochý č.12
– dětské nůžky
– tužka trojhranná č. 1 a 2
– guma
– barevný papír A4 složka
– ubrus na školní lavici
– vodovky velké 12 barev
– voskovky 6 kusů
Učebnice, pracovní sešity a sešity na psaní ZDARMA.
1. září 2020 obdrží žáci další informace.

Den dětí v ZŠ
V pondělí 1. 6. se na naší škole uskutečnil Den dětí. Připraveno bylo šest stanovišť s různými úkoly a skupina čtvrťáků a páťáků v patřičné vzdálenosti vysvětlovala skupině prvňáků, druháků a třeťáků, jak mají postupovat. Posléze si stanoviště prošli i starší žáci. Každé dítko si odneslo domů odměnu.
Den dětí –fotky
Ochrana zdraví – informace pro ZŠ
Výsledky zápisu do 1. ročníku ZŠ
Materiály a úkoly pro žáky ZŠ v době přerušení výuky
UČIVO – květen   AJ slovní zásoba pro 5. ročník – květen
UČIVO – duben    AJ slovní zásoba pro 5. ročník – duben
Matematika 1. ročník   Matematika 2. ročník   Matematika 3. ročník
UČIVO – březen    AJ slovní zásoba pro 5. ročník – březen
UČIVO    AJ slovní zásoba pro 5. ročník

Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání

Vážení rodiče, žádost můžete podat tímto způsobem:
1. do datové schránky školy vx9mhy3,
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), případně sken žádosti s podpisem
3. poštou,
4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. Předem kontaktujte ŘŠ 731 411 925.
Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021
Informace školského poradenského zařízení:
Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje je od pondělí 16. 3. 2020 UZAVŘENA na všech svých pracovištích na dobu neurčitou. Jakékoliv změny týkajících se provozu PPP SK budou zveřejněny na webových stránkách www.pppstredoceska.cz
Informace k zápisům dětí do prvních tříd základních škol:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 (www.msmt.cz).
V rámci těchto opatření se správní řízení o zápisu dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021, jejichž zákonní zástupci žádají o odklad školní docházky, přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.
Mgr. Štěpán Duník, vedoucí pracoviště Příbram

ZÁPIS ZŠ – plakát
Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání
Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce
Výsledky zápisu – rozpracováno
Nahlédnutí do spisu – rozpracováno
Předškoláci – odklad?

  • ZŠ a MŠ Suchodol | Suchodol 39, 261 01 Příbram | IČO: 75034531 | www.skolasuchodol.eu
    tel. ZŠ: 318 626 961; MŠ: 731 653 396, ŠJ: 739 316 412