Základní údaje o škole:


Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram se sídlem v obci Suchodol je integrované zařízení. Od 1.1.2003 má právní subjektivitu, stala se příspěvkovou organizací obce Suchodol, která je jejím zřizovatelem. V jedné budově sídlí: mateřská škola, základní škola, školní družina a školní jídelna. Mateřská škola má dvě oddělení. V základní škole jsou dvě třídy s pěti postupnými ročníky a jedno oddělení školní družiny.

Školu a školku navštěvují děti nejen ze Suchodolu, ale i z přilehlých obcí: z Lihy, Občova, Kotenčic, Dlouhé Lhoty a Pičína. V současné době navštěvuje základní školu 30 žáků a mateřskou školu 24 žáků.

Na ZŠ Suchodol se vyučuje podle vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s motivačním názvem "Škola tvořivého učení".
ZŠ a MŠ Suchodol | Suchodol 39, 261 01 Příbram | skola.suchodol@seznam.cz | skolka.suchodol@seznam.cz | www.skolasuchodol.eu
tel. ZŠ a MŠ Suchodol | Suchodol 39, 261 01 Příbram | IČO: 75034531 | skola.suchodol@seznam.cz | skolka.suchodol@seznam.cz | www.skolasuchodol.eu
tel. ZŠ: 731 411 925; MŠ: 731 653 396, ŠJ: 739 316 412