Vychovatelka: Blanka Holovková
Mgr. Lenka Novotná - ranní provoz (po-pá od 7:00 do 7:30)

PROVOZ ŠD:
Ranní provoz: 7:00 - 7:30 hod.
Odpolední provoz: 11:15 - 16:00 hod.

Školní družina je určena žákům 1.-5. ročníku.

Zaměření programu školní družiny:

Školní družina je zaměřena na vytváření vztahu a vzájemné komunikace žáků různého věku a vytváření vlastní osobnosti.

Osvojuje u žáků společenské chování, jejich práva a povinnosti.

Vede žáky ke zdravému životnímu stylu.

Školní družina se věnuje výtvarné činnosti. V rámci školní družiny lze navštěvovat keramický kroužek.

Žáci uplatňují své dovednosti při společenských a odpočinkových hrách.
Pro žáky jsou v rámci družiny připravovány soutěže a hry na sportovní a učební témata.
Školní družina využívá školní zahrádku ke sportovním aktivitám.

Také se snaží se rozvíjet kladný vztah k přírodě a ekologii.