Výzva 56 OP VK
Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Jazykově-vzdělávací pobyt žáků ve Velké Británii

Za pomoci prostředků EU z Výzvy 56 v programu OP VK jsme připravili zahraniční jazykový pobyt. Naši žáci začátkem října (4.10. - 10. 10. 2015) vyjeli do Velké Británie. Cesta autobusem do městečka Margate byla určena pro 10 žáků a 1 pedagoga naší školy.

Krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí byl zaměřen na prohloubení znalostí anglického jazyka. Žáci absolvali výuku angličtiny v rozsahu 9 vyučovacích hodin a seznámili se s významnými reáliemi Margate a jeho okolí (Whistable, Canterbury). Výuka probíhala v jazykové škole v Londýně. Pobyt byl doplněn řadou výletů a prohlídek nejznámějších míst jižní Anglie a především hlavního města Velké Británie, Londýna.

Dotace byla přiznána a uhrazena na účet školy.
Čtenářské dílny

Naše škola se v tomto školním roce zapojila též do projektu „Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti“. V rámci výzvy 56 škola vybavila školní knihovnu velkým množstvím krásných nových knih a zároveň uskuteční 10 čtenářských dílen rozložených do celého školního roku 2015/16.ZŠ a MŠ Suchodol je zapojena již několik let do projektu Ovoce do škol a programu Zdravé zuby.

Ovoce do škol

V rámci projektu Ovoce do škol mají žáci prvního stupně nárok na dotované ovoce a zeleninu zcela zdarma.

Tento projekt je hrazen z prostředků EU (73%) a České republiky (27%).

Cílem projektu "Ovoce a zelenina do škol" je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce, zeleniny, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, zlepšit zdravotního stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.

Zdravé zuby

Program ZDRAVÉ ZUBY je komplexní celoplošný výukový program péče o chrup určený pro prevenci zubního kazu u dětí na prvním stupni základních škol.

Cílem programu ZDRAVÉ ZUBY je zlepšit zubní zdraví u dětí a mládeže, a tak vytvořit předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech. Program buduje u dětí pozitivní vztah k zubnímu zdraví a vede je k pravidelným preventivním návštěvám stomatologa.


Charitativní projekty

ZŠ a MŠ Suchodol je řadu let zapojena do charitativních projektů Fond Sidus a Život dětem.

Výnosy ze sbírky jsou určeny na vybavení dětských zdravotnických zařízení v ČR, na nákup zdravotních pomůcek, invalidních vozíčků, zdravotních kočárků, úhradu ošetřovacího materiálu, ozdravných a rehabilitačních pobytů pro vážně nemocné děti, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů a současně na nákup dalšího potřebného vybavení pro dětská oddělení nemocnic, stacionáře a další zařízení pečující o nemocné a postižené děti.


Děti ze ZŠ pomáhají také díky projektu Čtení pomáhá.

Les ve škole

• mezinárodní výukový program o lese, který běží v 21 zemích světa
Žák, který se účastní programu:
MÁ RÁD LES
Využívá jej k odpočinku a ke hrám. Les je pro něj místem pro hru i tvoření, vytváří si osobní vztah k rostlinám, živočichům, konkrétním místům i lesu jako celku.

ZKOUMÁ LES
Pomocí pozorování i studia zkoumá děje, které se tu odehrávají (život organizmů i vztahy mezi nimi, toky energií a koloběhy látek) i vzájemný vliv člověka a lesa. Získané znalosti dokáže uplatnit i v jiných ekosystémech.

PEČUJE O ZELENÁ MÍSTA
ve svém okolí, přímo (v lese, parku, či v truhlíku) i skrze zapojení dalších dětí či dospělých.

ŠETŘÍ A UPŘEDNOSTŇUJE DŘEVO
před jinými materiály tam, kde je to možné (a nejlépe dřevo z trvale udržitelně obhospodařovaných lesů). Tam kde to dává smysl, šetří množství spotřebovaného dřeva (díky úsporám a třídění papírů a opravám dřevěných předmětů).


ZŠ a MŠ Suchodol | Suchodol 39, 261 01 Příbram | IČO: 75034531 | skola.suchodol@seznam.cz | skolka.suchodol@seznam.cz | www.skolasuchodol.eu
tel. ZŠ: 731 411 925; MŠ: 731 653 396, ŠJ: 739 316 412