Název kroužku   Den/hodina  Vyučující
 Anglický kroužek 
1.- 5. ročník
  dle domluvy
   
 School tour 
 Výtvarný kroužek 
1.- 5. ročník
  středa
 12:55 - 13:40  
 Mgr. L. Novotná  
 Keramika 
1.- 5. ročník
  středa
  15:30 - 17:00 
 B. Holovková 
 Počítačový kroužek 
 
  pondělí
  12:10 - 12:55 
 Mgr. Lukáš Nový 
 Hrajeme si s jazykem 
  pondělí
 12:55 - 13:40  
 Mgr. L. Novotná 
 Míčové hry  
1. - 5. ročník
  čtvrtek
 12:10 - 12:55  
 Mgr. L. Nový