Dokumenty a formuláře ke stažení

word1
 Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání

word1
 Výroční zpráva o poskytování informací

word1
 Výroční zpráva 2016/2017

word1
 Školní řád

word1
 Desatero pro rodiče předškolního věku

word1
 Plán činnosti ZŠ 2016-17

word1
 Potvrzení MŠ o vynaložených nákladech

word1
 Vnitřní řád MŠ

word1
 Žádost o odborné vyšetření v PPP

word1
 Žádost o povolení individuálního vzdělávání

word1
 Žádost o uvolnění žáka

word1
 Změna odchodu ze ZŠ
ZŠ a MŠ Suchodol | Suchodol 39, 261 01 Příbram | IČO: 75034531 | www.skolasuchodol.eu
tel. ZŠ: 318 626 961; MŠ: 731 653 396, ŠJ: 739 316 412