VÝŠE POPLATKŮ ZA STRAVNÉ

Finanční limity pro nákup potravin jsou podle vyhlášky č.463/2011 SB. o školním stravování příloha č.2 k vyhlášce č.107/2005 s účinností od 1.11.2014 ve školní jídelně při ZŠ a MŠ Suchodol stanoveny od 1. 9. 2017 následovně:

Celodenní stravování dětí v MŠ:

Věková skupina 3 – 6 let

přesnídávka:    7,-
oběd:    20,-
svačina:    7,-
Po celý den je zajištěn pitný režim.

Věková skupina 7 let

přesnídávka:    7,-
oběd:    24,-
svačina:    7,-
Po celý den je zajištěn pitný režim.


Strávníci ZŠ:

Věková skupina: 7 – 10 let

oběd:    24,-

Věková skupina: 11 – 14 let

oběd:    26,-


V Suchodole: 1. 9. 2017        Mužíková Vladimíra, vedoucí ŠJZŠ a MŠ Suchodol | Suchodol 39, 261 01 Příbram | IČO: 75034531 | skola.suchodol@seznam.cz | skolka.suchodol@seznam.cz | www.skolasuchodol.eu
tel. ZŠ: 731 411 925; MŠ: 731 653 396, ŠJ: 739 316 412